Пространство в «Критике чистого разума»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

РВВ ДНУ

Анотація

Опис

Калюжний Володимир Миколайович – канд. фіз.–мат. наук, доцент, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Ключові слова

математика, величина, эвклидово пространство, геометрия, форма, фигура, граница, прямая, линия, треугольник, созерцание, опыт, величина, явление антиномии, понятие, референт, метафора, лингвистический анализ

Бібліографічний опис

Калюжный В.Н. Пространство в «Критике чистого разума» // Вісник Дніпропетровського университету. Соціологія. Філософія. Політологія. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2004. – Вип 10. – С. 185–196