Використання інноваційних технологій у вищій школі (на прикладі викладання дисципліни «Журналістське розслідування»)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Розглянуто проблему впровадження інноваційних технологій у вищій школі на прикладі викладання дисципліни «Журналістське розслідування». Проаналізовано інтерактивні форми навчання — рольові ігри, мозковий штурм, моделювання практичних ситуацій, дискусія — як спосіб закріплення професійних навичок студента-журналіста. The problem of introducing innovative technologies in high school as an example of teaching the subject «The journalistic investigation» is studied. Interactive forms of teaching — a role play, brainstorming, modeling of practical situations, the debate — as a way to secure the skills of the student journalist are analyzed.

Опис

Калашник Неоніла Борисівна — викладач кафедри журналістики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

інноваційні технології, інтерактивні форми навчання, рольові ігри, мозковий штурм, моделювання практичних ситуацій, дискусія, журналістське розслідування, innovative technologies, interactive forms of teaching, a role play, brainstorming, modeling of practical situations, the debate, investigation

Бібліографічний опис

Калашник Н.Б. Використання інноваційних технологій у вищій школі (на прикладі викладання дисципліни «Журналістське розслідування») / Н.Б. Калашник // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 1027. Сер.: Соціальні комунікації. – Вип. 4. – С. 48–53.