Символістська стилістика збірки Дмитра Загула «З зелених гір»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

У статті схарактеризовано лексичний (старослов'янізми, висока поетична лексика, діалектизми, релігійна символіка, типові народнопоетичні - казкові - формули) та фонетичний (алітерації, парономазія) рівні мови символістської збірки Дмитра Загула «З зелених гір» (1918). In the article, lexical (Old Slavonic elements, elevated poetic vocabulary, dialecticisms, typical folk - fairytale -formulas) and phonetic (alliterations, paronomasia) language levels of symbolist collection "From Green Mountains" (1918) by Dmytro Zahul are characterized.

Опис

Кудряшова Марина Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

мова поезії, старослов'янізм, поетизм, діалектизм, алітерація, парономазія

Бібліографічний опис

Кудряшова М.В. Символістська стилістика збірки Дмитра Загула «З зелених гір» / М.В. Кудряшова // У вимірах слова : збірник наукових праць (до ювілею професора кафедри української мови Л.Г. Савченко). – X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. – С. 83 – 90