Метод оцінки енергоінформаційної складової структурної організації людини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті представлені результати дослідження оздоровчого фітокорекційного впливу синього йоду та спіруліни на психофізіологічний стан та енегоінформаційну складову структурної організації людини. Метод кірліанографії дозволяє безпосередньо візуалізувати зміни психічного, фізичного та біоенергоінформаційного рівней організації людини, що дає змогу не тільки відстежити поліпшення, але і запобігти хворобі ще до її фактичного прояву. В статье представлены результаты оздоровительного фитокорекционного влияния влияния синего йода и спирулины на психофизиологическое состояние и энергоинформационную составляющую структурной организации человека. Метод кирлианографии позволяет непосредственно визуализировать изменения биоэнергоинформационного уровня организации человека, который дает возможность не только отследить улучшение, но и предупреждать заболевания еще до фактического проявления. In the article the results of the health fitocorrection influencing of influencing of dark blue iodine and spiruline are presented the psychophysical state and energyinformation constituent of structural organization of man is observed in this article. The method of kirlianografy allows directly to show changes psychical, physical and energyinfomation levels of organization of man.

Опис

Ключові слова

кірліанографія, енергоінформаційна складова, фітокорекція

Бібліографічний опис

Гончаренко М.С. Метод оцінки енергоінформаційної складової структурної організації людини / Гончаренко М.С., Кучук Н.Г. // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 862. Сер.: Валеологія: сучасність і майбутнє. – Вип. 6. – С. 30 – 35