Адміністративно-правові засади забезпечення транспарентності в діяльності органів виконавчої влади в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017-11-09

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, 2017. Дисертацію присвячено комплексному дослідженню адміністративно-правових засад забезпечення транспарентності в діяльності органів виконавчої влади в Україні. В роботі надано загальнотеоретичну характеристику принципів діяльності органів виконавчої влади. Охарактеризовано транспарентність як правову категорію. Розкрито зміст, значення та структуру принципу транспарентності, встановлено його зв’язок та співвідношення з іншими принципами діяльності органів виконавчої влади. Визначено засади адміністративно-правового регулювання закріплення, реалізації та адміністративно-правової охорони принципу транспарентності в діяльності органів виконавчої влади в Україні. На основі аналізу зарубіжного досвіду у сфері правового забезпечення транспарентності в діяльності органів виконавчої влади сформульовано пропозиції щодо оптимізації нормативно-правового забезпечення цього принципу в діяльності органів виконавчої влади в Україні.

Опис

Ключові слова

класифікація принципів діяльності органів виконавчої влади, принцип транспарентності в діяльності органів виконавчої влади, нормативно-правове закріплення принципу транспарентності в діяльності органів виконавчої влади, правові засоби реалізації принципу транспарентності в діяльності органів виконавчої влади, засоби адміністративно-правової охорони принципу транспарентності в діяльності органів виконавчої влади, гармонізація, імплементація, оптимізація нормативно-правового забезпечення принципу транспарентності в діяльності органів виконавчої влади в Україні

Бібліографічний опис