Теоретичні засади світ-системного аналізу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті аналізуються світові глобалізаційні процеси крізь призму світ-системногоаналізу. Досліджуються концептуальні витоки світ-системної теорії, найбільш впливові чинники її формування. Центральним фокусом статті виступає капіталістична світ- економіка, її становлення, розвиток, відмінні риси. Визначається статусні позиції країн ядра, напівпериферії та периферії, що є основними підсистемами сучасної світ-системи. Робляться висновки щодо перспектив розвитку сучасної світ-системи.

Опис

Ключові слова

світ-система, світ-економіка, світ-імперія, глобалізація, капіталізм, трансформація

Бібліографічний опис

Гурбич О.С. Теоретичні засади світ-системного аналізу / О.С. Гурбич // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна / Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна. – Х. : Видавництво ХНУ iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 912: сер. «Питання політології», вип. 17. – С. 42 – 48