Ціннісні та смисложиттєві орієнтації у студентів з різним рівнем інтернет-залежності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

SOCIAL SCIENCES, інтернет-залежність, ціннісні орієнтації, смисложиттєві орієнтації, рання дорослість, самореалізація, internet addiction, value orientations, meaningful life orientations, early adulthood, self-realisation

Бібліографічний опис

Круглов, Володимир Миколайович. Ціннісні та смисложиттєві орієнтації у студентів з різним рівнем інтернет-залежності : кваліфікаційна магістерська робота студента 2 курсу, спеціальності 053 – Психологія / В. Круглов ; Науковий керівник Л. Яворовська. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023. – 52 с.