Становище центру капіталістичної світ-системи в історичній перспективі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Аналізується розвиток капіталістичної світ-системи на прикладі Голландії, Великобританії, Сполучених Штатів Америки у час їх найбільшого піднесення до ролі світового лідера, гегемона. На основі виявлених закономірностей умов завоювання, підтримання та втрати позицій світового лідера проводиться аналогія з сучасним становищем США у світі. Робляться висновки щодо можливості трансформації світової системи і пошуку нових центрів політичного тяжіння. Development of the capitalist world-system is analyzed as the example of the best growing of the Netherlands, Great Britain, the United States of America to the role of world-leader – hegemon. Based on the identified patterns of conquests, maintenance and loss position of the world leader it is drawn an analogy to the modern position of the United States in the world. It is concluded of the possibility of the world-system’s transformation and looking-for new centers of political gravity.

Опис

Ключові слова

світ-система, the world-system, центр, center, США, U.S., трансформація, transformation

Бібліографічний опис

Гурбич О.С. Становище центру капіталістичної світ-системи в історичній перспективі / О.С. Гурбич // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології” – № 984. – 2011. – С. 208-214