Перспективи консоціальної демократії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Аналізується сучасний політичний режим України; висвітлюються проблеми та недоліки політичної системи, обґрунтовуються альтернативні шляхи їх подолання. Розглянуто ідею республіканської держави та можливість її запровадження в Україні шляхом застосування окремих елементів моделі консоціональної демократії А. Лейпхарта. This article analyses the current political regime in Ukraine; shows the problems and drawbacks of the political system; grounds the alternative ways to overcome them. It also investigates the idea of Republican state and the possibility of its implementation in Ukraine through the usage of some elements of Lijphart’s consociation democracy.

Опис

Ключові слова

республіканська держава, держава-нація, консоціональна демократія, велика коаліція, Republican state, nation-state, consociation democracy, grand coalition

Бібліографічний опис

Фісун О.А., Мовчан У.І. Перспективи консоціальної демократії /О.А. Фісун, У.І. Мовчан // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології” – № 1013. – 2012. – С. 5-10