Проблеми сучасної освіти. – 2015. – Вип. 6

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

Шостий випуск збірника присвячено актуальним питанням сучасної освіти: психологічним проблемам в освіті, компетентнісному підходу в організації навчального процесу, інформаційним освітнім технологіям, а також методичним проблемам викладання різних дисциплін у вищій школі. В окремому розділі представлено кращі випускні роботи слухачів школи педагогічної майстерності. Матеріали збірника можуть бути корисними для організаторів освітнього процесу, викладачів, студентів і всіх, кого цікавлять проблеми сучасної освіти.

Опис

Редакційна колегія: Головний редактор – Ю. В. Холін, доктор хімічних наук, професор; Відповідальний секретар – Т. О. Маркова Члени редакційної колегії: О. Ф. Іванова, доктор психологічних наук, професор; Н. П. Крейдун, кандидат психологічних наук, професор; В. Г. Пасинок, доктор педагогічних наук, професор; Л. М. Яворовська, кандидат психологічних наук, доцент.

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Pedgogical work, Загальні проблеми сучасної освіти, Інформаційні освітні технології, Методика викладання у вищій школі, Випускні роботи слухачів школи педагогічної майстерності

Бібліографічний опис

Проблеми сучасної освіти : збірник науково-методичних праць. – Вип. 6 / Укл. Ю. В. Холін, Т. О. Маркова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015 – 164 с.