Вплив різних технологій навчання на показники здоров’я учнів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглядається вплив навчального навантаження на організм учнів, виявлені тенденції впливу на різні системи організму, а також особливості реагування контрольної та експериментальної групи. Отримані результати можуть свідчити про позитивний вплив експериментальної методики навчання. Було визначено порівняльний аналіз особливостей інноваційних технологій навчання, які потенційно сприяють гармонійному розвитку майбутнього члена суспільства. В статье рассматривается влияние учебной нагрузки на организм учеников, выявлены тенденции воздействия на различные системы организма, обозначены особенности реагирования контрольной и экспериментальной групп. Определено в целом положительное воздействие экспериментальных методов обучения. Проведено сравнительный анализ особенностей инновационных технологий обучения, которые потенциально содействуют гармоничному развитию будущего члена общества. Influence of the educational loading on the organism of pupils, the functioned of systems of organism of a pupil and differences of reaction of experimental and control group observed in this article. The results of the indexes of the health is shown the positive influence of experimental methods of learning. The comparative analysis of features of innovative technologies of teaching, which potentially assist to harmonious development of future member of society is examined in the article.

Опис

Ключові слова

навчання, школа, технології навчання, учні, системи організму

Бібліографічний опис

Гончаренко М.С. Вплив різних технологій навчання на показники здоров’я учнів / Гончаренко М.С., Удовенко М.А. // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 862. Сер.: Валеологія: сучасність і майбутнє. – Вип. 6. – С. 36 – 44.