Історія держави і права України: хрестоматія-практикум : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України напряму підготовки 6.030202 - "Міжнародне право"

Ескіз недоступний

Дата

2016-05-25

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

навчальний посібник призначений для використання студентами у процесі підготовки до семінарських занять з навчального курсу "Історія держави і права України" - обов'язкової дисципліни у навчальному плані підготовки фахівців за напрямом 6.030202 - "Міжнародне право". Книга містить плани семінарів та методичні вказівки до кожної с тем, що внесені на розгляд, а також теми рефератів та перелік літератури для їх написання. Основне місце у кожній темі відведено текстам пам'яток права, вивчення яких надасть можливість виявити особливості побудови та функціонування державних інституцій, з'ясувати специфікурозвитку вітчизняного права на різних етапах його еволюції. Посібник призначений для студентів юридичного факультету, а також для всіх, хто цікавитьсяісторією вітчизняного права.

Опис

Ключові слова

міжнародне право, історія, пам'ятка права, міжнародний договір, нарративек джерело

Бібліографічний опис