Харківська обласна організація Українського товариства охорони пам’яток історії та культури: становлення та розвиток у 60–70-ті рр. ХХ ст.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті розглядається історія утворення та перших кроків діяльності Харківської обласної організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. Проаналізовано організаційні аспекти її становлення, напрямки та форми роботи, виявлено взаємодію товариства з державними установами культури. Визначено, що протягом 1960–1970-х рр. Харківська організація УТОПІК приймала участь у реалізації пам’яткоохоронних проектів в області. В статье рассматривается история образования и первые шаги деятельности Харьковской организации Украинского общества охраны памятников истории и культуры. Проанализированы организационные аспекты ее образования, направления и формы работы, выявлена взаимосвязь с государственными учреждениями культуры. Отмечено, что в течение 1960–1970-х гг. Харьковская организация УООПИК принимала участие в реализации проектов охраны памятников истории и культуры в области. The article covers the history of foundation and the first steps of Kharkiv Regional Society of Historical and Cultural Heritage Protection. The author analyzes the organizational aspects of its foundation and activity, investigates a tight connection to the governmental institutions. During the 1960–1970s Kharkiv Regional Society of Historical and Cultural Heritage Protection actively participated in implementing a number of projects related to cultural landmarks protection.

Опис

Ключові слова

пам’ятки історії та культури, громадська організація, культурна спадщина, пам’ятні місця, реставрація, памятники истории и культуры, общественная организация, культурное наследие, памятные места, реставрация, historical and cultural landmarks, public interest organization, cultural heritage, monuments, restoration

Бібліографічний опис

Воронова Л. М., Мартем’янова Н. С. Харківська обласна організація Українського товариства охорони пам’яток історії та культури: становлення та розвиток у 60–70-ті рр. ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2016. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 22. - С. 56-63.