Демократія участі та сучасні технології реалізації громадського інтересу на місцевому рівні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Розглядається концепція демократії участі, прихильники якої ведуть активний пошук каналів ефективного залучення громадян до процесу вироблення та прийняття політико-управлінських рішень. Значна увага приділяється аналізу міжнародного досвіду впровадження „бюджету участі”, як однієї зі структур вироблення та захисту громадського інтересу на місцевому рівні. The article examines the concept of participatory democracy, the supporters of which are actively seeking channels of effective involvement of citizens into the process of elaboration and adoption of political and administrative decisions. Special attention is paid to the analysis of the international experience of the implementation of „participatory budgeting” as one of the structures of production and protection of public interest at the local level.

Опис

Ключові слова

демократія участі (партисипативна демократія), політична участь громадян, „гіперплюралізм”, „мініпопулюс”, бюджет участі, participatory democracy, political participation of citizens, „hyperpluralism”, „minipopulus”, participatory budgeting

Бібліографічний опис

Чабан О.О. Демократія участі та сучасні технології реалізації громадського інтересу на місцевому рівні / О.О.Чабан // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології” – № 1073. – 2013. – С. 131-136