Травники XVI-XVIII вв. в фонде Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьков: ХНУ им. В.Н.Каразина

Анотація

У статті йде мова про рукописне зібрання ЦНБ, зокрема, про унікальні рукописи Травників XVI і XVIII ст., які зберігаються у бібліотеці. Особливу увагу приділено науковим дослідженням Травника 1534 р. з бібліотеки Івана Грозного, а також Лікарського порадника XVIII ст., який приписують Г. С. Сковороді. Підкреслюється необхідність комплексного вивчення цих давніх джерел знань та народного досвіду. The article is about the manuscript collection of the Central Scientific Library, especially of the some manuscripts: Travniki XVI and XVIII centuries in its funds. The main attention is spared to the scientific researches of Travnik 1534 from the library of Ivan Grozny and Skovoroda’s Likarsky poradnik. The necessity of complex study of these ancient sources is underlined.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::Book and library history, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Aesthetic subjects::Literature, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of medicine, Research Subject Categories::MEDICINE, рукописне зібрання, травники, Центральна наукова бібліотека, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Бібліографічний опис

Боброва М.И. Травники XVI-XVIII вв. в фонде Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина / Боброва М.И., Журавлева И.К. // Методичний вісник історичного факультету ХНУ ім. В.Н.Каразіна. № 9. – Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2011. – С. 110-117.