До питання про функціонування політичної опозиції в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Аналізується функціонування політичної опозиції в Україні. Досліджуються фактори, за якими має оформлюватися політичне поле політичної опозиції. В ході вивчення проблеми був розглянутий та проаналізований іноземний досвід інституційного дизайну політичної опозиції, її вітчизняне законодавче оформлення, вироблена стратегія створення української моделі інституційного дизайну політичної опозиції. The article is devoted to functiolizing of political opposition in Ukraine. Factors, which should influence the design of political area of political opposition, are examined in this article. During the study this problem, an international experience of institutional design of political opposition, its domestic legislative design, are analysed in this paper. The strategy of creation Ukrainian model of institutional design of political opposition was produced.

Опис

Ключові слова

політична опозиція, інституційний дизайн, політичне поле, бікамералізм, інститут, institution, political opposition, institutional design, political area, bicameralism

Бібліографічний опис

Манойло Д. О. До питання про функціонування політичної опозиції в україні / Д. О. Манойло // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології” – № 984. – 2011. – С. 123-126