Методика розслідування злочинів проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017-01-30

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Міністерство освіти і науки України. – Харків, 2017. Дисертація є комплексним монографічним дослідженням особливостей розслідування злочинів проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, передбачених статтями 286, 287, 288, 291 КК України, у якій, зокрема, на основі аналізу наукових праць та узагальнення матеріалів кримінальних проваджень сформована криміналістична характеристика вказаних злочинів. Визначено структуру механізму дорожньо-транспортної пригоди, яка являє собою динамічну систему взаємодії її елементів: «водій – транспортний засіб – дорога – навколишнє середовище». Проаналізовано особливості кримінальних проваджень на початковому етапі розслідування та визначено детермінуючі чинники. Зокрема, уточнено перелік обставин, що підлягають доказуванню у кримінальних провадженнях даної категорії, з урахуванням можливої багатозначності обстановки ДТП. Визначено типові слідчі ситуації, відповідні тактичні завдання і засоби їх вирішення на початковому етапі розслідування з урахуванням вихідної інформації щодо знаходження на місці ДТП транспортних засобів, їх водіїв, інших учасників дорожнього руху та їх поведінки. Розкрито зміст наступного етапу розслідування, його типових тактичних завдань і засобів їх вирішення – слідчих дій. Виділено характерні аспекти основних слідчих дій у їх зв’язку з експертизами (судово-медичний, криміналістичний, дорожньо-технічний, інженерно-транспортний).

Опис

Ключові слова

дорожньо-транспортна пригода, водій, транспортний засіб, дорожні умови, етап розслідування, слідча ситуація

Бібліографічний опис