Євроінтеграційні процеси в Турецькій Республіці: історико-правове дослідження

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020-10-25

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. – Маріупольський державний університет. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, Харків, 2020. Дисертація присвячена історико-правовій характеристиці актуальних проблем розширення Європейського Союзу та їх впливу на інтеграцію Турецької Республіки до цієї спільноти. Досліджено реформи Партії справедливості та розвитку у світлі інтеграції законодавства Турецької Республіки до законодавчої бази Європейського Союзу та їх вплив на правові процеси, а також історико-правові аспекти нормативного забезпечення Турецькою Республікою процесів європейської інтеграції. Досліджуються окремі напрямки правового забезпечення вступу Турецької Республіки до Європейського Союзу, правові та організаційні засади побудови стратегічних відносин між Турецькою Республікою та Україною в контексті перспективи набуття ними членства в Європейському Союзі.

Ключові слова

євроінтеграція, Турецька Республіка, розширення Європейського Союзу, Копенгагенські критерії, євроскептицизм, законодавчі ініціативи, права людини, Кіпрська проблема, Егейська суперечка, геноцид вірмен

Бібліографічний опис