Перспективи розвитку спортивного туризму в Харківській області

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS, спортивний туризм, Україна, закордонний досвід розвитку спортивного туризму, ресурсне забезпечення, інфраструктура спортивного туризму, сучасний стан розвитку, проблеми розвитку, перспективи розвитку, пріоритетні напрямки розвитку, нові маршрути спортивного туризму, маршрут водного туризму, р. Орль, маршрут трекінгового туризму «Шляхами Сковороди»

Бібліографічний опис

Філіментєва, Ольга Валеріївна. Перспективи розвитку спортивного туризму у Харківській області : кваліфікаційна магістерська робота студентки 6 курсу, спеціальності 242 «Туризм» / О.В. Філіментєва ; Науковий керівник І.С. Посохов. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023. – 82 с.