Роль національної ідеї україни у формуванні позитивного іміджу держави

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Розглянуто поняття іміджу держави, його основні характеристики, значення для країни у сучасному світі. Проаналізовано сучасний стан іміджу України на міжнародній арені та основні аспекти сприйняття країни її громадянами. Виокремлено основні сильні та слабкі сторони іміджу України. Розглянуто зв`язок національної ідеї ті іміджу країни. Розкрито значення існування національної ідеї для створення позитивного іміджу держави. In the article consider the concept of image of the state, its main characteristics, the values for the country in the world today. The contemporary state of Ukraine's image in the international arena and the main aspects of perception of the country's citizens analyzed. The basic strengths and weaknesses of the image of Ukraine are presented in the article. Considered communication of the national idea and image of the country. Reveal the significance of the existence of the national idea to create a positive image of the state.

Опис

Ключові слова

Political science, імідж країни, бренд, національна ідея, image, brand, the national idea

Бібліографічний опис

Вауліна Ф.В. Роль національної ідеї україни у формуванні позитивного іміджу держави / Ф.В. Вауліна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології” – № 984. – 2011. – С. 192-197