Жанровое своеобразие газетных очерков А. И. Куприна 1890-х годов

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті досліджується специфіка жанрової природи нарисів О. І. Купріна «Юзовский завод» та «На глухарей», що були опубліковані у 1890-х роках в газеті «Киевлянин». The features of genre character of sketches "Uzovsky works" and "For Wood-grouse by A.I. Kuprin were published in 1890ths in newspaper "Kievlianin" are investigated in the article.

Опис

Ключові слова

Куприн, газетный очерк, «Юзовский завод», «Молох», «На глухарей»

Бібліографічний опис

Скубачевская Л.А. Жанровое своеобразие газетных очерков А. И. Куприна 1890-х годов / Л.А. Скубачевская // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2007. – № 766. Сер.: Філологія. – Вип. 51. – С. 169 – 172