Підходи до оптимізації землеробства Харківської Харківської області із застосуванням ГІС-моделювання

Анотація

Стаття присвячена питанню екологічної оптимізації землеробства Харківської області в аспекті раціонального використання природних умов та отримання економічного прибутку. Обґрунтовано проведення геоінформаційного моделювання поверхні як основи для подальшої розробки схем землеустрою на прикладі окремих адміністративних районів Харківської області. Приділено увагу найважливішій екологічній проблемі землеробства Харківської області – інтенсифікації ерозійних процесів, яка відбувається внаслідок нераціонального розміщення сільськогосподарських угідь та їхньої значної розораності.

Опис

Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний збірник наукових праць. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2014

Ключові слова

оптимізація землеробства, природні умови, рослинництво, раціональне землекористування, сільськогосподарські угіддя, геоінформаційне моделювання, ерозійні процеси

Бібліографічний опис