Законодавче регулювання інформаційного супроводження виборів в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

На підставі аналізу чинного законодавства України про вибори, а також сучасних тенденцій у розвитку засобів масової комунікації, звертається увага на способи, можливість і необхідність регулювання інформаційного супроводження виборчого процесу в Україні. Аналізується проблема відсутності правового регулювання новітніх електронних мереж. On the basis of the analysis of current legislation of Ukraine about elections, and also actual tendencies in the development of mass media communication, attention is paid to methods, possibility and necessity of adjusting of informative accompaniment of electoral process in Ukraine. Attention is also paid to the absence of the legal adjusting of current electronic networks.

Опис

Ключові слова

вибори, виборчий процес, інформація, інформаційне забезпечення, інформаційне супроводження, агітація, соціальні медіа, elections, electoral process, information, data ware, informative accompaniment, agitation, social media

Бібліографічний опис

Рум’янцева С.В. Законодавче регулювання інформаційного супроводження виборів в Україні / С.В. Рум’янцева // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології №1091.– 2013. – С. 76-81