Історико-етнографічний регіон Слобожанщина в історіографічних дослідженнях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Стаття присвячена огляду наявних історіографічних робіт, які характеризують етнографічні джерела та етапи етнографічного вивчення історико-етнографічного регіону Слобожанщина. Авторка приходить до висновку, що единим етнографічним регіоном українців, що не містить цілісного історіографічного дослідження, наразі є Слобожанщина. Статья посвящена обзору имеющихся историографических работ, которые характеризируют этнографические источники и этапы этнографического изучения историко-этнографического региона Слобожанщина. Автор приходит к выводу о том, что единственным этнографическим регионом украинцев, который не имеет целостного историографического исследования является Слобожанщина. The article provides an overview of the available historiographical works that characterize ethnographic sources and stages of ethnographic study of historical and ethnographic region Slobozhanschina. The author comes to the conclusion that nowadays Slobozhanschina is the only ethnographic region of Ukrainians which requires holistic historiographical research.

Опис

Ключові слова

Слобожанщина, етнографічні дослідження, історіографія, этнографические исследования, историография, Slobozhanschina, ethnographic research, historiography

Бібліографічний опис

Аксьонова Н. В. Історико-етнографічний регіон Слобожанщина в історіографічних дослідженнях // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2015. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 21. - С. 101-105.