Породоочисні та екрануючі породоохоронні пошукові передумови

Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Сформульовані визначення груп породоочисних та екрануючих породоохоронних пошукових передумов і запропоновано 10 породоохоронних та 9 породоочисних конкретних пошукових передумов. Сформулированы определения групп породоочисных и экранирующих породоохранных поисковых предпосылок и предложены 10 породоохранных и 9 породочисных конкретных поисковых предпосылок. Here are stated the definitions of the groups of rock-bailing and sealing rock-guarded searching factors and also submitted 10 rock-guarded and 9 rock-bailing concrete searching factors.

Опис

Ключові слова

поисковые предпосылки, полезные ископаемые, пошукові передумови, корисні копалини, searching factors, natural resources

Бібліографічний опис

Червоний Б.Г. Породоочисні та екрануючі породоохоронні пошукові передумови / Б.Г. Червоний // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 864. Сер.: Геологія–географія-екологія. – Вип. 30. – С. 120–124.