Вплив сеансів біологічного зворотного зв’язку в контурі метрономізованого дихання та параметрів варіабельності серцевого ритму на якість життя пацієнтів із артеріальною гіпертензією

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015-11-19

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

На 50 патентах (25 чоловіків і 25 жінок, середній вік - 69,2 ± 12,58 років) з артеріальною гіпертензією(АГ) вивчено вплив сеансів біологічного зворотного зв’язку (БОС) в контурі метрономізованого дихання (МД) і параметрів варіабельності серцевого ритму (ВСР) на показники якості життя. Всі пацієнти були розділені на дві зіставні групи: 1-25 пацієнтів, де проводилась стандартна медикаментозна терапія, 2 - 25 пацієнтів, де аналогічна терапія доповнювалася серією 10-денних сеансів БОС в досліджуваному контурі з подальшим проведенням ритмічних дихальних вправ на амбулаторному етапі. Якість життя оцінювали на підставі анкетування пацієнтів перед початком і через місяць після лікування за допомогою опитувальника ББ-36. Дані оброблялися методами параметричної та непараметричної статистики. Встановлено, що систематичне проведення сеансів БОС з контуром МД і ВСР значно покращує якість життя пацієнтів з АГ, що дозволяють рекомендувати методику в клінічну практику.

Опис

Ключові слова

АГ, біологічний зворотній зв'язок, метрономізоване дихання, варіабельність серцевого ритму, якість життя

Бібліографічний опис