Екологія мислення. Інвентаризація

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Досліджуються чинники, що впливають на мислення. Обґрунтовується теза про те, що всі ці фактори можна розбити на такі групи, як: вдача, спілкування, суспільство, світогляд і досвід, витратні матеріали — тіло, час, енергія. Роз’яснюється, що саме входить у ту чи іншу групу, акцентується увага на їхніх проблемах. Указані підходи до напрацювання стандартів здорового тла, на якому відбувається мислення. Исследуются факторы влияния на мышление. Обосновывается тезис о том, что все эти факторы можно разбить на такие группы, как: характер, общение, общество, мировоззрение и опыт, расходуемые материалы – тело, время, энергии. Разъясняется, что именно входит в ту или иную группу, акцентируется внимание на их проблемах. Указаны подходы к наработке стандартов здорового фона, на котором происходит мышление. We investigated the influence factors on thinking. The thesis proved all factors are divided into the following groups: character, communication, society, a world-view and experience, expend materials — body, time, energy. We explained what we are include in that or other group. We marked out any dangerous places in the indicate groups. Also we showed how its possible to make the norms of the helth background of thinking.

Опис

Ключові слова

екологія мислення, вдача, спілкування, світогляд, досвід, cуспільство

Бібліографічний опис

Курінний Г.Ч. Екологія мислення. Інвентаризація / Курінний Г.Ч. // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 862. Сер.: Валеологія: сучасність і майбутнє. – Вип. 6. – С. 93 – 97