Політологічний вимір інноваційних стратегій в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті здійснюється аналіз деяких проектів інноваційних стратегій розвитку України, розроблених на рівні урядових рішень і законодавчих актів у період до 2009 року. Обгрунтовується ряд політичних причин нереалізованості цих інноваційних стратегій.

Опис

Ключові слова

інноваційні стратегії, клієнтарно-патронажні відносини, політичні суб’єкти

Бібліографічний опис

Фоломєєв М.А. Політологічний вимір інноваційних стратегій в Україні / М.А. Фоломеев // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна / Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна. – Х. : Видавництво ХНУ iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 912: сер. «Питання політології», вип. 17. – С. 123 – 128