Міжнародні організації : методичні рекомендації до семінарських занять, само стійної та індивідуальної роботи (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітньої програми «Міжнародні відносини та регіональні студії»)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Видання містить програму навчальної дисципліни, методичні матеріали до семінарських занять, організаційно-методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти та проведення контролю знань, методичні рекомендації до написання науково-дослідних (індивідуальних) робіт, теоретичні питання для підготовки до підсумкового контролю. Методичні рекомендації розроблені для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

Опис

Навчальне видання. В авторській редакції

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, міжнародних відносини, міжнародні організації, міжнародно-правову база, класифікація міжнародних організацій, моделювання схем проведення засідань, Організація Об’єднаних Націй (ООН), міжнародні економічні відносини, міжнародне економічне співробітництво, сучасні інтеграційні угруповання світу, міждержавні організації, галузевий рівень, регулювання економічних відносин, регулювання світової торгівлі, міжнародні валютно-фінансові організації, наддержавне регулювання світового господарства, міжнародні організації у сфері безпеки, проблеми та перспективи співробітництва України, функції та ролі міжнародних неурядових організацій, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, суспільні комунікації, регіональні студії, міжнародні організації, міжнародні відносини, інтеграційні угруповання світу, методичні рекомендації

Бібліографічний опис

Міжнародні організації : методичні рекомендації до семінарських занять, само стійної та індивідуальної роботи (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітньої програми «Міжнародні відносини та регіональні студії») / уклад. І. О. Панова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2023. – 48 с.