Текстури плівок біополімерно-сольових систем: кількісний аналіз при фізичних і хімічних впливах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019-05-08

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Дисертаційну роботу присвячено встановленню зв’язку між характеристиками текстур, зокрема, зигзагоподібних патернів, на висушених плівках, отриманих з водно-сольових розчинів біополімерів, та впливом хімічних і фізичних факторів на структурний стан біополімерів. За результатами дослідження впливу органічних речовин трис(гідроксиметил)амінометану (Трис) і етилендіамінтетраоцтової кислоти (ЕДТО) на формування текстур плівок ДНК встановлено, що розчини NaДНК з NaCl при додаванні Трис або ЕДТО не формували текстур на поверхні плівок після висушування, але розчини Na-ДНК з NaCl, Трис і ЕДТО через 40-50 годин після висушування формували текстури, аналогічні текстурам сфероліта. Це може бути пов'язано з повільною рекристалізацією при кімнатних умовах, що обумовлена неповною іммобілізацією ДНК.

Ключові слова

Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES, Текстури плівок біополімерно-сольових систем, кількісний аналіз при фізичних і хімічних впливах, біофізика

Бібліографічний опис

Глибицький Д.М. Текстури плівок біополімерно-сольових систем: кількісний аналіз при фізичних і хімічних впливах. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізикоматематичних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика (фізико-математичні науки). – Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова Національної академії наук України; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, Харків, 2019.