Эффект антиципации при распространенных заболеваниях (на примере ишемического инсульта и остеохондроза)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація

Проанализирована генеалогическая информация о 350 больных ишемическим инсультом и остеохондрозом. Возраст манифестации заболеваний проанализирован в 280 ядерных семьях (117 с ишемическим инсультом и 163 с остеохондрозом). Коэффициент корреляции по возрасту манифестации между родителями и потомками при ишемическом инсульте r=0,23, при остеохондрозе – r=0,41. Корреляция по возрасту начала заболевания у сибсов при остеохондрозе r=0,79, при ишемическом инсульте r=0,54. Рассчитан показатель антиципации, обнаружено снижение среднего возраста манифестации заболевания по всей нисходящей линии родства.

Опис

Ключові слова

генетика, возраст манифестации, антиципация, ишемический инсульт, остеохондроз

Бібліографічний опис

Атраментова Л.А., Тыжненко Т.В. Эффект антиципации при распространенных заболеваниях (на примере ишемического инсульта и остеохондроза) / Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: біологія. – 2006. – Вип. 3, №748. – С. 42–46