Оцінка показників якості життя населення міста Кременчука

Ескіз недоступний

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В даній статті обгрунтовано, що якість населення у суспільно-географічному дослідженні необхідно розглядати нерозривно із середовищем проживання – як природним, так і суспільним. Представлено суспільно-географічну класифікацію чинників якості життя населення; головною ознакою класифікації є територіальне охоплення. Виявлено, що на формування якості життя населення регіону найсуттєвіше впливають регіональні демогеографічні, соціально- й економіко-географічні та екологічні чинники. За допомогою внутрішньообласних зіставлень проілюстровано місце Кременчука за рівнем якості життя населення. Проаналізовано кожен з виокремлених чотирьох критеріїв якості життя у зв’язку з чинниками, що їх зумовлюють.

Опис

Ключові слова

якість життя населення

Бібліографічний опис

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців "Регіон-2010:суспільно-географічні аспекти"(15-16 квітня 20010 року, м.Харків)/ Гол. ред. колегії К.А. Нємець// РВВ Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Харків, 2010. - С.139 - 142.