Спортивно-оздоровчий туризм як вид рекреації

Ескіз недоступний

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Рассмотрены основные функции и суть спортивно-оздоровительного туризма как одного из видов рекреационной деятельности. Выделены основные виды ресурсов, на которых базируется его развитие

Опис

Ключові слова

спортивно-оздоровчий туризм, туристичні ресурси

Бібліографічний опис

ЧЕРНОРУК К.В., СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ ТУРИЗМ ЯК ВИД РЕКРЕАЦІЇ // «Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи: Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, присвяченої пам’яті професора Г. П. Дубинського (6-8 квітня 2011 р.) . - 2011.