Анімаційне картографування для вивчення шкільної географії

Ескіз недоступний

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В статье освещены основные преимущества использования анимационных карт на уроках географии. Затрагиваются дидактические аспекты составления таких карт. Рассмотрены основные типы картографических анимаций, возможности их применения для изучения различных тем школьной программы

Опис

Ключові слова

методика викладання географії, карта, анімаційна карта

Бібліографічний опис

ПОПОВ В.С., АНІМАЦІЙНЕ КАРТОГРАФУВАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ // «Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи: Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, присвяченої пам’яті професора Г. П. Дубинського (6-8 квітня 2011 р.) . - 2011.