Політичне рішення у спектрі сучасних моделей політичного управління

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Представлена спроба виявити особливості процесу формування і реалізації політичних рішень крізь призму сучасних моделей політичного управління, а саме концепції нового публічного менеджменту, теорії політичних мереж, концепцій гарного управління і багаторівневого урядування. Запропоновано логістичну схему компаративного аналізу процедурних етапів творення політичних рішень. This article is an attempt to identify the characteristics of the formation and implementation of political decisions in the light of current models of political governance, namely, the concept of New Public Management, theories of Political Networks, conceptions of Good Governance and Multi- Level Governance. We propose a logistic scheme of comparative analysis of the procedural stages of creating political decisions.

Опис

Ключові слова

політичне управління, політичне рішення, публічний менеджмент, політичні мережі, political governance, political decision, public management, policy networks

Бібліографічний опис

Вінникова Н.А. Політичне рішення у спектрі сучасних моделей політичного управління/ Н.А. Вінникова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології” – № 1060. – 2013. – С. 72-82