Сучасні та постмодерністські концепції природи та еволюції влади

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті аналізуються сучасні та постмодерністські концепції визначенняпоняття політичної влади. Значна увага приділяється двум напрямкам до розумінняполітичної влади, які склались в рамках цих концепцій, – визначення політичної влади якасиметричних відносин та як колективного ресурсу.

Опис

Ключові слова

політична влада, відносини панування/підпорядкування, колективний ресурс, „друге обличчя влади”, „тривимірна” концепція влади, примус, насилля

Бібліографічний опис

Зайдель М.І. Сучасні та постмодерністські концепції природи та еволюції влади / М.І. Зайдель // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна / Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна. – Х. : Видавництво ХНУ iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 912: сер. «Питання політології», вип. 17. – С. 49 – 55