Акторно-мережева теорія: сутність та інструментарій для дослідження історії великого міста Російської імперії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті вперше в Україні аналізується використання акторно-мережевої теорії (АМТ) для дослідження міської історії Російської імперії. На основі творів теоретиків АМТ виокремлюється ряд інструментів та принципів, які представляють місто як систему взаємодії людей, не-людей та ідей. Такий підхід дозволить переосмислити біографії імперських міст та комплексно вивчити фактори, що впливали на їх розвиток. В статье впервые в Украине анализируется использование акторно-сетевой теории (АСТ) для изучения истории городов Российской империи. На основе работ теоретиков АСТ предлагаются некоторые инструменты и принципы, которые представляют город как систему взаимодействия людей, не-людей и идей. Такой подход позволяет переосмыслить биографии имперских городов и комплексно изучить факторы, которые определяли их развитие. In the article the author analyzes the actor-network theory (ANT) and it connection with urban studies. On the base of works of B. Latour, M. Callon and others ANT is presented as set of tools for studying history of the cities in the Russian Empire. The author has described the main theses of the ANT which is important for urban studies. Such an approach helps historians re-think biographies of the Russian cities.

Опис

Ключові слова

акторно-мережева теорія, Б. Латур, урбаністика, Харків, акторно-сетевая теория, Б. Латур, урбанистика, Харьков, actor-network theory, B. Latour, urban studies, Kharkiv

Бібліографічний опис

Нестеренко В. О. Акторно-мережева теорія: сутність та інструментарій для дослідження історії великого міста Російської імперії // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2015. – Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. – Вип. 20. – С. 107–111.