Бонітування ґрунтів як складова частина економічної оцінки земель сільськогосподарського призначення

Ескіз недоступний

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В статье проанализирована связь бонитировки почв и экономической оценки земель сельскохозяйственного использования. Приведен пример почвенной карты с анализом агропроизводственных групп почв

Опис

Ключові слова

бонітування, економічна оцінка земель, агровиробничі групи

Бібліографічний опис

ПОМАЗ Р.Ю., БОНІТУВАННЯ ҐРУНТІВ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ // «Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи: Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, присвяченої пам’яті професора Г. П. Дубинського (6-8 квітня 2011 р.). - 2011.