Розселення населення Харківської області: територіальний аспект

Ескіз недоступний

Дата

2014-06-26

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Стаття присвячена аналізу територіальних особливостей розселення населення Харківської області. Дана загальна характеристика розселення населення області. Проаналізовано показники щільності населення, наведено та охарактеризовано індекс концентрації населення. Обчислені основні показники центрографічного аналізу розподілу населення: арифметичний, медіанний і модальний центри та центр тяжіння, наведено їх сутність та значення. Отримані результати відображені картографічно. Визначено та проаналізовано просторово-статистичні особливості розподілу населення по території Харківської області.

Опис

Збірник наукових праць «Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна: Геологія – Географія – Екологія». – Випуск № 1049. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2013. – 250 с.

Ключові слова

розселення населення, щільність населення, індекс концентрації населення, центри розподілу населення

Бібліографічний опис