Будова земельної громади Наддніпрянської України (1917–1930 рр.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація

Визначено поняття «земельна громада», її правовий статус. З’ясовані різновиди земельних громад Наддніпрянщини в указаний період. Розглянуті та проаналізовані права членів земельної громади. Здійснено аналіз розмірів та чисельності земельних громад Наддніпрянської України в 1917–1930 рр. Визначені керівні органи та адміністративний апарат земельної громади, їх повноваження та функції. Определено понятие «земельное общество», его правовой статус. Выявлены разновидности земельных обществ Надднепрянской Украины в указанный период. Проведен анализ прав членов земельного общества. Дан анализ размеров и численности земельных обществ Надднепрянщины в 1917–1930 гг. Определены руководящие органы и административный аппарат земельного общества, их полномочия и функции. The concept «a ground society», its legal status is defined. Versions of ground societies by Naddneprjankoj of Ukraine during the specified period are revealed. The analysis of the rights of members of a ground society is carried out. The analysis of the sizes is given and number of ground societies of Naddneprjanshchiny in 1917–1930 directing bodies and administrative apparatus of a ground society, their power and function are defined.

Опис

http://www-philosophy.univer.kharkov.ua/ua/kafedra/visn_ua/visn_15.html

Ключові слова

селяни, селянське господарство, земельна громада, крестьяне, крестьянское хозяйство, земельное общество, peasants, a country economy, a ground society

Бібліографічний опис

Калініченко В. В. Будова земельної громади Наддніпрянської України (1917–1930 рр.) / В. В. Калініченко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2012. - № 1006. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 15. - C. 32-41.