Особливості творення відстатонімних похідних

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Стаття присвячена формально-семантичному аспекту словотвірних парадигм із вихідним словом-статонімом у сучасній українській мові. Виявлено, що статоніми мають високий словотвірний потенціал, який реалізується за семантичними позиціями типових словотвірних парадигм. Проаналізовано частиномовні блоки відстатонімних похідних щодо реалізації ними словотвірних значень. Розглянуто основні морфонологічні зміни, що супроводжують процес творення аналізованих дериватів.

Опис

Дудка Олена Олександрівна, старший викладач кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Пономаренко Валентина Дмитрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

відстатонімні похідні, словотвірна парадигма, словотвірний потенціал, словотвірне значення

Бібліографічний опис

Дудка О.О. Особливості творення відстатонімних похідних / Дудка Олена Олександрівна, Пономаренко Валентина Дмитрівна // Незгасимий СЛОВОСВІТ: Збірник наукових праць на пошану професора Володимира Семеновича Калашника / Уклали Микола Філон, Тетяна Ларіна. – Х. : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2011. – С. 271 - 284