Політичний аналіз як інструмент системного дослідження публічних політичних проблем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Аналізується системна сутність політичного аналізу, обґрунтовуються його багаторівневий характер та специфічні особливості як теоретико-прикладної, політико-управлінської наукової дисципліни, покликаної забезпечити процес підготовки, прийняття та реалізації публічних політичних рішень і програм.

Опис

Ключові слова

системний підхід, політичний аналіз, прикладний політичний аналіз, публічна політична проблема, публічне політичне рішення

Бібліографічний опис

Рубанов В.В. Політичний аналіз як інструмент системного дослідження публічних політичних проблем / В.В. Рубанов // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна / Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна. – Х. : Видавництво ХНУ iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 912: сер. «Питання політології», вип. 17. – С. 14 – 19