Сміхові парадокси прози М. Хвильового 1922-1924 pp. (гротеск, пародія, психологізм)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

В статье рассмотрены особенности смеховой модели мира в новеллах М. Хвилевого 1922-1924 гг. и сделан вывод о том, что основу такой модели составляли пародийность и ироничность. The article deals with the laughter model of the world in the short stories of M. Khvylyovy in 1922-1924. The conclusion is made that the basis of this model has been made by parodies and irony.

Опис

Ключові слова

Хвильовий, гротеск, пародія, психологізм

Бібліографічний опис

Безхутрий Ю.М. Сміхові парадокси прози М. Хвильового 1922-1924 pp. (гротеск, пародія, психологізм) / Ю.М. Безхутрий // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2005. – № 707. Сер.: Філологія. – Вип. 46. – С. 120 – 124