Політико-інституціональні трансформації в Україні: полівекторність, невизначеність, нестабільність

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація

Філософська-політична експлікація концептів „інститут”, „інституціоналізація” є актуальною для з’ясування сутності системних трансформацій в Україні. Параметри інституціоналізації демократичної якості політичного режиму в Україні є об’єктом цього дослідження. Аналізуються такі показники політико-інституціональних трансформацій в Україні, як полівекторність, невизначеність, нестабільність.

Опис

Ключові слова

інститут, інституціоналізація, трансформація, полівекторність, институт, институционализация, трансформация, поливекторность, institute, institutionalization, transformation, presence of many vectors

Бібліографічний опис

Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна “Питання політології”. – 2010.- № 885.- С.77-83.