Адміністративно-правове регулювання місцевих податків і зборів в Україні в умовах євроінтеграції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016-05-27

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертацію присвячено дослідженню адміністративно-правового регулювання місцевих податків і зборів в Україні в умовах євроінтеграції. Охарактеризовано місцеві податки і збори як складову частину податкової системи держави та визначено їх функції. Здійснено класифікацію місцевих податків і зборів в Україні. Визначено стан та охарактеризовано основні етапи реформування нормативно-правового регулювання місцевих податків і зборів в Україні. Розкрито ефективність адміністрування місцевих податків і зборів в Україні та сформульовано його поняття. З’ясовано зміст та проаналізовано види перевірок як способу податкового контролю платників місцевих податків і зборів в Україні. Розглянуто повноваження органів місцевого самоврядування та Державної фіскальної служби України щодо оподаткування місцевими податками і зборами й запропоновано напрями їх взаємодії в умовах євроінтеграції. Узагальнено зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання місцевих податків і зборів, визначено можливості його використання в Україні. Розроблено шляхи гармонізації адміністративно-правового регулювання місцевих податків і зборів в Україні з правом Європейського Союзу та запропоновано основні напрями вдосконалення адміністративно-правового регулювання місцевих податків і зборів в Україні з урахуванням європейського досвіду.

Опис

Ключові слова

місцеві податки і збори, види місцевих податків і зборів, органи місцевого самоврядування, адміністрування податків і зборів, податкова перевірка, гармонізація

Бібліографічний опис