Цитогенетичні особливості у дітей та підлітків, хворих на остеоартроз

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація

Встановлено частоту і спектр хромосомних аберацій у дітей та підлітків, хворих на остеоартроз, який сформувався на тлі гіпермобільного синдрому або після перенесеного реактивного артриту. Аналіз морфофункціональних особливостей хромосом свідчив, що каріотип у хворих на остеоартроз відповідав жіночій або чоловічій статі і становив 46,ХХ або 46,ХY. Частота хромосомних порушень у дітей та підлітків, хворих на остеоартроз, складала 5,87%, що в 5 разів перевищувало частоту хромосомних мутацій у здорових дітей (1,15%). Спектр хромосомних порушень був представлений абераціями хромосомного та хроматидного типів. Встановлено, що серед аберацій хромосомного типу у хворих на остеоартроз порівняно зі здоровими однолітками превалювали парні фрагменти, поліплоїдні клітини та передчасне розходження центромер.

Опис

Ключові слова

генетика, остеоартроз, хворі, хромосоми, каріотип, аберації, поліплоїдні клітини

Бібліографічний опис

Багацька Н.В., Нефідова В.Є. Цитогенетичні особливості у дітей та підлітків, хворих на остеоартроз / Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: біологія. – 2007. – Вип. 5, №768. – С. 40–45