Малинівська промислова зона як об’єкт іноземного інвестування в Харківській області

Анотація

В інвестиційній політиці Харківської області головний акцент робиться на залученняінвестицій безпосередньо в райони. Сьогодні від ефективної інвестиційної політики залежить стан виробництва, можливості структурної перебудови економіки, підвищення соціально-економічного рівня населення, що особливо важливо на локальному (районному) рівні.

Опис

Регіон – 2013: стратегія оптимального розвитку: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Харків, 7–8 листопада 2013 р. / Гол. ред. колегії В.С. Бакіров. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013.

Ключові слова

інвестиції, іноземне інвестування, промислова зона

Бібліографічний опис