Масове знищення пацієнтів Ігренської психіатричної лікарні впродовж 1941 – 43 рр.: цифри, люди, долі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дана стаття присвячена двом питанням в дослідженні масового знищення нацистами пацієнтів Ігренської психіатричної лікарні в окупованому Дніпропетровську у 1941–43 рр., а саме: коригуванню даних щодо кількості жертв цього злочину і локалізації їхніх поховань, а також реконструкції біографій двох лікарів цієї лікарні, які були причетними до вказаного злочину. Роботу написано за матеріалами так званої «справи Ігренських лікарів», яка зберігається у Галузевому державному архіві СБУ у Дніпропетровській області і донедавна була недоступною для вивчення. Це справа № 440 (датована 1943–1964 рр.) по звинуваченню Гончарова В. В., Максюти О. Д. та інших у колаборації з нацистами та їхньої участі в акціях умертвіння пацієнтів лікарні. Данная статья посвящена двум вопросам в исследовании массового уничтожения нацистами пациентов Игреньской психиатрической больницы в оккупированном Днепропетровске в 1941–43 гг., а именно: корректированию данных о количестве жертв данного преступления и локализации их захоронений, а также реконструкции биографий двух врачей больницы, причастных к указанному преступлению. Работу написано по материалам так называемого «дела Игреньских врачей», которое хранится в Отраслевом государственном архиве СБУ Днепропетровской области и до недавнего времени было недоступным для изучения. Это дело № 440 (датировано 1943–64 гг.) по обвинению Гончарова В. В., Максюты О. Д. и других в коллаборации с нацистами и участии в умерщвлении пациентов больницы. The article focuses on two issues in the studying of Nazi mass extermination of the Ihren’s psychiatric hospital patients in occupied Dnipropetrovsk in 1941–43. These two issues concern: corrections of the number of those crime victims and the location of their graves, as well as reconstruction of biographies of two doctors of the hospital, who were involved in mentioned Nazi crime. The work is written on the materials of so-called “case of Ihren’s doctors”, which is stored in the SSU State Archive in Dnipropetrovsk region and until recently was not available for studying. That is the case number 440 (dated 1943–1964) on charges Goncharov V. V., Maksyuta O. D. and others in collaboration with Nazis and in their involvement in actions of killings of hospital patients.

Опис

Ключові слова

Друга світова війна, психічнохворі пацієнти, масове знищення, психіатрична лікарня, Ігрень, судовий процес, Вторая мировая война, психически больные пациенты, массовое уничтожение, психиатрическая больница, Игрень, судебный процесс, World War II, psychiatric patients, mass extermination, psychiatric hospital, Igren, trial, Ігренська психіатрична лікарня, Дніпропетровськ, окупований Дніпропетровськ

Бібліографічний опис

Грінченко Г.Г. Масове знищення пацієнтів Ігренської психіатричної лікарні впродовж 1941–43 рр.: цифри, люди, долі / Г. Г. Грінченко, А. Г. Венгер // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2016. – Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». – Вип. 23. – С. 60–69.