Вплив категоріального значення похідних на фразеологічність їх семантики

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті проаналізована залежність фразеологічності семантики від лексико-граматичних особливостей та категорільного значення похідних різної частиномовної належності. Схарактеризовано лексико-граматичні класи слів, яким найбільшою мірою властива фразеологічність семантики.

Опис

In the article, the author analyses the dependence of semantics phraseology on lexical and grammatical peculiarities and categorical meaning of derivatives that belong to different parts of speech. The author also describes lexical and grammatical classes of words that are most often characterized by their semantics phraseology.

Ключові слова

фразеологічність, словотвірна семантика, категоріальне значення

Бібліографічний опис

Пономаренко В.Д. Вплив категоріального значення похідних на фразеологічність їх семантики / В.Д. Пономаренко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Філологія. – 2009. – № 843, вип. 55. – С. 95 – 97