Попередні відомості про гриби та грибоподібні організми Національного природного парку "Мезинський" (2022)

Анотація

Під час дослідження мікобіоти Національного природного парку “Мезинський” (Чернігівська обл., Україна) нами було зареєстровано 259 видів грибів та грибоподібних організмів, з яких 235 є новими для території парку. Наведено короткий історичний огляд вивчення мікобіоти парку. Після поєднання результатів аналізу літературних даних та власних знахідок узагальнений список видів НПП “Мезинський” станом на цей час нараховує 509 видів, серед яких міксоміцетів – 25, мукорових – 1, базидієвих – 215, сумчастих – 268 видів. У порівнянні з інформацією про інші об’єкти природно-заповідного фонду України стає очевидним, що подальші дослідження мікобіоти Мезинського парку залишаються дуже актуальними. Матеріали призначені для внесення уЛітопис Природи НПП "Мезинський"

Опис

Ключові слова

мікобіота, біорізноманіття, гриби, Чернігівська область, Полісся, Україна

Бібліографічний опис